De Europese Klokkenluidersrichtlijn

Met de invoering van de klokkenluidersregeling wil Europa de nodige bescherming bieden aan personen die inbreuken op het EU-recht of nationaal recht melden. Onder de inbreuken vallen zowel onrechtmatige handelingen, nalatigheden als misbruik.

Hiervoor voorzien wij een intern meldkanaal in eigen beheer waar u 24/7 terecht kan met uw bezorgdheden of meldingen. Het meldingsplatform is enkel toegankelijk voor de HR manager en de HR medewerker. Niet gemachtigde personen hebben geen toegang tot dit kanaal en platform.

Via dit platform komt uw klacht of bezorgdheid eerst terecht bij de HR Manager en deze zal de melding op een discrete en oplossingsgerichte manier behandelen. U kan uw melding 24/7 achterlaten via melding@vanpelt.be of via melding@paesen.be.

Een schriftelijke melding kan ook achtergelaten worden in de fysieke HR-brievenbussen bij Paesen of de postbakjes van HR bij Van Pelt.

Uw identiteit en de eventuele genoemde derden worden nooit vermeld en blijven dus beschermd. Enkel mits vrije en uitdrukkelijke toestemming kan de identiteit van de melder kenbaar gemaakt worden.

Wenst u liever een mondelinge melding te doen, dan kan dit uiteraard steeds tijdens de kantooruren en mag u vragen naar de HR Manager. Van dit (telefoon)gesprek zal een verslag gemaakt worden door de HR manager. Dit verslag wordt verstuurd naar de melder met de vraag of er opmerkingen zijn. Bij gebrek aan reactie na 3 dagen van ontvangst, wordt het verslag als correct en compleet beschouwd.

Wanneer een ‘klokkenluider/een melder’ een melding doet van een inbreuk op het Unierecht van de EU, dan geniet die volledige bescherming en blijft de confidentialiteit gegarandeerd.

Concreet wil bescherming zeggen dat de melder beschermd wordt tegen o.a. represailles, met inbegrip van dreigingen met en pogingen tot represailles.

Er is wel een belangrijke voorwaarde: de melder moet ter goeder trouw handelen en gegronde reden hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist was én binnen het toepassingsgebied van de wet viel.

Er wordt geen bescherming geboden aan personen die opzettelijk onjuiste of misleidende informatie melden. Gelieve dus niet lichtzinnig met klachten of meldingen om te gaan.

Paesen. Enig in Service!

0
Jaar ervaring
0
m² toonzaalruimte
0
Gemotiveerde medewerkers
1
Dagen geopend

Meer info of een afspraak?