Paesen Bouw-Expo NV
Steenweg Linde 55
3990 PEER

Tel : 011 66 55 50
Fax : 011 66 55 52
Email : info@paesen.be

Bouw-Expo 6% BTW bij renovatie
6% BTW bij renovatie

Als u renovatie- en/of herstellingswerken aan uw woning laat uitvoeren, kan dat tegen 6 % btw (in plaats van 21 %).
Deze fiscaal voordelige maatregel geldt voor renovatie- en herstellingswerken van een privéwoning, op voorwaarde dat :

 • 6% BTW renovatiedie uitsluidend of hoofdzakelijk wordt gebruikt als privéwoning.
  Voor gebouwen van gemengd gebruik waar het privégedeelte bijkomstig is in vergelijking met het beroepsgeldeelte, bedraagt het btw-tarief 6% voor werken uitgevoerd aan het privégedeelte en 21% voor werken uitgevoerd aan het beroepsgedeelte. Wanneer het gaat om werken die aan het geheel van het gebouw worden uitgevoerd, wordt de factuur opgesplitst tussen 6% voor het privégedeelte en 21% voor het beroepsgedeelte (naar rato van het privégedeelte en van het beroepsgedeelte).
 • die minstens 5 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen.
  Dit is een tijdelijke maatregel die geldt tot 31 december 2010.
  Daarna zal de regel gelden dat de woning minstens 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik moet zijn genomen.
 • een geregistreerd aannemer de werken uitvoert.
 • de werken rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd worden.
 • de renovatiewerken werken zijn die betrekking hebben op de woning zelf en voldoen aan de voorwaarden.

Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden en uitzonderingen van de btw van 6 % bij renovatie vindt u op de website van de FOD Financiën of in de brochure 'BTW van 6% voor de renovatie van uw woningen'. U kunt ook steeds terecht bij uw btw-controlekantoor.

Als geregistreerd aannemerkunnen wij enkele van onze activiteiten onder deze regeling factureren naar onze klanten. (bijvoorbeeld : het leveren en plaatsen van welfsels met de kraan, ...)